giftcode checkin
NGƯỜI TRỒNG TRỌT
CHUYÊN GIA SẢN XUẤT TÀI NGUYÊN.
ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO TỔ KIẾN.
CẢI THIỆN NĂNG SUẤT HIỆU QUẢ.

NHỮNG CHÚ KIẾN KHÁC BIỆT ĐANG CHỜ ĐỢI,

ẤP TRỨNG VÀ NUÔI DƯỠNG CHÚNG.

XÂY DỰNG QUÂN ĐOÀN KIẾN CỦA RIÊNG BẠN.

Herder

EXPERT IN REARING.

PRODUCE MORE HONEYDEW&LESS FOOD COST.

SUPPORT YOUR ALLY WITH RESOURCES.

Cultivator

EXPERT IN RESOURCE PRODUCTION.

BEST FOR ANTHILL DEVELOPMENT.

HUGELY IMPROVE PRODUCTIVITY.

Herder

EXPERT IN INVADES AND BATTLES.

BEST FOR WARS AND EXPEDITIONS

PLUNDER HONEYDEW DURING INVADING.

NHỮNG CHÚ KIẾN KHÁC BIỆT ĐANG CHỜ ĐỢI,

ẤP TRỨNG VÀ NUÔI DƯỠNG CHÚNG.

XÂY DỰNG QUÂN ĐOÀN KIẾN CỦA RIÊNG BẠN.

XÂY DỰNG ĐÀN KIẾN CỦA RIÊNG BẠN,

KHÁM PHÁ ĐỜI SỐNG VÀ SỰ HẤP DẪN

CỦA VƯƠNG QUỐC KIẾN DƯỚI LÒNG ĐẤT.

蚁巢-动画